-->

Училищна администрация

 

До родителите на ученици от ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“

Моля проявете повече грижа и заинтересованост към заниманията да вашите деца в къщи – има много задачи за самостоятелна работа, при нужда  всички учители са на линия да дадат консултации разяснения по учебния материал. Няма го класическо преподаване в класната стая. Не очаквайте, че някой ще вкара насила знания в главата на вашия ученик. Той самият трябва да положи усилие, за да не изостава с учебния материал. Виртуалните класни стаи изискват активност и от ваша страна и на учениците, за да бъде успешно тяхното прилагане. От страна на учителите са предоставени всички условия, щото ученикът да бъде подкрепен и да напредва както и при редовен учебен процес. Т.е. те са дали каквото е нужно, остава да ученика да посегне и да го вземе. Затова – заповядайте уважаеми ученици и родители на нашата сергия  - наречена „Е – обучение“ на сайта на училището, всичко там е безплатно. Ако имате желание ще го вземете, насила не можем да накараме никого да „пазарува“ от нас.

П.С. Регистрирайте се и в електронния ни дневник - на всички ученици са дадени кодове, позаинтересувайте се как става това... Потърсете контакт с класния ръководител, ако е необходимо !

 

Директор на ПГМЕТ:инж.Георги Славов

 

 

 

 

 

Начало