ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ    НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Е- обучение ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви"Хасково

2011

PCWorld_01_2011

PCWorld_02_2011

PCWorld_03_2011

PCWorld_04_2011

PCWorld_05_2011

PCWorld_06_2011

PCWorld_07_08_2011

PCWorld_09_2011

PCWorld_10_2011

PCWorld_11_2011

PCWorld_12_2011

Security2011

2012

.PCWorld_01_2012

PCWorld_02_2012

PCWorld_03_2012

PCWorld_04_2012

PCWorld_05_2012

PCWorld_06_2012

PCWorld_07_2012

PCWorld_08_2012

PCWorld_09_2012