1. DOS - Команди за LAN и NET
 2. Стартиране нa DOS
 3. Мрежови хардуер
 4. Oснови на мрежите модул 2/CISCO SYSTEMS/
 5. Свързване на конектор RJ45
 6. Практически урок по инсталиране и настройка на мрежови адаптер
 1. Тип мрежи
 2. Отстраняване на проблеми в мрежови връзки
 3. Инсталиране на мрежов адаптер
 4. Електронен учебник по компютърни мрежи . упражнения/
 5. Електронен учебен курс по компютърни мрежи
 6. Въведение в компютърните мрежи модул 1/CISCO SYSTEMS/
 7. Основи на мрежите модул 4 /CISCO SYSTEMS/

начало