ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИНТЕРИТЕ

Брой точки в матрицата

Колкото са повече точките на определена площ, толкова символите изглеждат по- добре.

 

Адресирумост на принтера

Точност при позициониране точките върху листа. Зависи от размера на точките. 

 

Размер на точките

По- малки точки дават възможност за изобрязяване на съвсем дребни детайли.

 

Разделителна способност

Брой точки, които принтерът може да отпечата на квадратен инч.

 

Шрифтове

Определен начин на подреждане точките в матрицата при изобразяване на конкретен символ. Използват се два начина на записване информацията за кодиране в паметта:

 

Растерна технология: кодира се всеки символ, като комбинация от точки формиращи матрицата. Записва се информация за разположението и цвета на всяка отделна точка. Това изисква за един шрифт да се запишат много кодове - удебелен, сбит, лек, наклонен и т. н. Заема  много  памет, но осигурява по- бърз печат.

 

Контурна технология: отделните символи се кодират като математически функции. Процесорът или принтерът обработват тези функции и създават модел за печат. При тази технология за един шрифт са достатъчни само няколко кода - комбинации от нормален, удебелен, Roman и Italic.

 

Вградени шрифтове

Във всеки съвременен принтер са вградени няколко шрифта. Те се съхраняват в ROM паметта на принтера.

 

Цветен печат

Съществуват редица технологии за цветен печат, които удовлетворяват изискванията на разнообразни приложения - от минимална цена до фотографско качество.

 

Точково матрични принтери:

Използване на двуцветни ленти и специални програми за управление смяната на двата цвята.

Използване на цветни ленти, напоени с три-четири цвята мастило. Могат да отпечатват до седем цвята чрез  комбиниране на основните.

 

Мастиленоструйни принтери

Най - подходящата за цветно печатане технология, тъй като течните мастила се смесват преди да изсъхнат. По скъпи са от черно-белите си братя, тъй като за всеки цвят е необходим отделен резервоар и дюза.

 

Лазерни принтери

Цената на тези принтери е значителна при качество съпоставимо с това на мастиленоструйните. Намират ограничено приложение.

 

Интелигентност на принтера

Варира  от  прости приставки към компютъра до интелигентни устройства със сериозна самодиагностика и вградени функции за обработка на текстове. Всички съвременни принтери притежават  вграден микропроцесор.

 

Управление на хартията:

 

Фрикционен транспорт

Хартията се придвижва чрез триене посредством гумен валяк.

 

Безконечна хартия

Хартията се придвижва с назъбени валци или назъбени рейки..Използва се хартия перфорирана по краищата си. Използват се основно при матричните принтери. Могат да се вадят няколко копия едновременно, когато се използва химизирана принтерна хартия.

 

Автоматично подаване на хартия

Касета, магазин за подаване на листове: работи само с форматирани листове А4 и  А3. За копия е необходимо повторно отпечатване.

 

Заложените в архитектурата на съвременните компютри, принципи предполагат работа с цифрово представяне на информацията. Всички устройства за изобразяване на графична информация я представят под формата на двумерна матрица, състояща се от точки, наречени пиксели. Колкото повече пиксели са разположени върху определен участък от матрицата, толкова по-плавна и естествена изглежда цялостната картина.

 

Разделителната способност определя броя на точките, съответно пикселите, които могат да бъдат разположени  върху определена площ. Качеството на всяко цифрово изображение, независимо дали се отпечатва или визуализира на екрана до голяма степен зависи от неговата разделителна способност. Понятието е основно за всички операции при които се обработва изображение.

 

Мерни единици:

dpi (dot pen inch) - количество точки на инч

Терминът е въведен за разделителната способност на устройствата /скенери, монитори, принтери и др./ и фактически показва какъв е размерът на точката, с която те работят. Колкото е по висока разделителната способност - толкова е по-малка точката и следователно по-качествено изображението.

 

рpi (pixels pen inch) - количество пиксели на инч

Минимална единица за изображение, цвят и яркост, която може да се зададе независимо от останалото изображение. Терминът се използва за определяне разделителната способност на изображенията. Показва колко пиксела /малките квадратчета, които формират графиката са необходими за запълване на един инч.

 

Докато при устройствата разделителната способност е строго фиксирана, то при изображенията това не е така. Тук може да се изменят размерите на пиксела в широки граници.

 

Получават се като се раздели площа на изображението на мрежа. Всеки пиксел в тази област има адрес, така че компютърът може да променя неговият цвят и яркост. Така изображението може да се визуализира и променя.

 

cpi (characters pen inch) - количество символи на инч. Използва при по-стари устройства, работещи с по символно представяне на информацията.

 

lpi (line pen inch)  -  линия на инч

Характеристика на лазерните принтери и машините които работят с полутонове за да стимулират степени на сивото. Показва колко реда изграждат екрана от полутонове.

 

Начини за представяне на разделителната способност:

 

За монитори - общ брой на пикселите (точките). Разделителна способност се представя с две числа:

*       Първото - брой пиксели на ред;

*       Второто - брой на редовете.

За принтери и скенери - брой пиксели /точки/ на инч