12:30:12, 23 Юни, 2007
 


ЛЕКЦИИ

тема 1 ::: ВХОДНО-ИЗХОДНА СИСТЕМА НА КОМПЮТЪРА


1. Входно-изходна система.
2. Паралелни и последователни интерфейси.

тема 2 ::: ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Периферни устройства на компютърните системи.
2. Компютърни клавиатури.
3. Интерактивни манипулатори.
4. Дигитайзери.
5. Скенер.
6. Цифрова камера.

тема 5 ::: ВЪНШНА ПАМЕТ

1. Външни запомнящи устройства на оптичен диск.
2. Външни запомнящи устройства на магнитен диск.
3. Флаш-памети.

тема 6 ::: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

1. Очила и шлемове на системи за виртуална реалност.
2. Системи за разширение на видимата реалност.
3. Входно-изходни устройства на системи за виртуална реалност.
4. Приложения на системи за Виртуална Реалност - Виртуални трнажори за обучение.

тема 7 ::: КОМПЮТЪРНИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА

1. Консуматори на енергия
2. Мрежови токозахранващи устройства
3. Непрекъсваеми захранващи устройства

©2007 - Всички права запазени.