12:30:12, 23 Юни, 2007
 


Добре дошли,
в системата за обучение по дисциплината "Компютърна периферия"!

 

Системата за електронно обучение се стреми да осигури цялата необходима информация за провеждането на качествено обучение в рамките на интернет пространството.


Чрез динамичното информационно съдържание обучаемите могат постоянно да обновяват знанията си с най-новите открития в областта и да обогатяват опита си.

©2007 - Всички права запазени.