Таблица за разчитане на цветен код на резистори.

(съпротивления)

 

 

 

Цвят

1-ви цвят

2-ри цвят

коеф.

отклон.

черно

0

0

1

не

кафяво

1

1

10

не

червено

2

2

100

не

оранжево

3

3

не

жълто

4

4

10к

не

зелено

5

5

100к

не

 синьо

6

6

не

виолетово

7

7

10м

не

сиво

8

8

не

не

бяло

9

9

не

не

златно

не

не

не

±5%

сребърно

не

не

не

±10%

 

Трябва да се запомни , че винаги златния и сребърния цвят са последни.

Индексите на първия и втория цвят се поставят един до друг (пр. зелено,черно = 50Ω ).

Индекса на третия цвят се умножава по полученото от първите два  (пр. червено 50 х 100 =5000Ω=5КΩ ).

Четвъртия цвят се поставя отзад и означава толеранс ( допустимо отклонение ) .Пример. 1.5 КΩ ±5%