ПГМЕТ „Стойчо и Кица  Марчеви” Хасково

 

Състезания и представителни изяви