1. За какво служи SQL?
 2. Резюме
 3. История
 4. Основи на SQL
 5. Какви знания ми трябват?
 6. Инсталиране
 7. Релационни бази данни
 8. Типове
 9. INTEGER
 10. FLOAT
 11. VARCHAR
 12. Стойността null
 13. Primary и foreign key
 14. Основни заявки в SQL
 15. Създаване и изтриване на база
 16. Създаване и изтриване на таблица
 17. INSERT заявки
 18. SELECT заявки
 19. DELETE заявки
 20. Разширения на заявките
 21. Пълни имена
 22. Псевдоними
 23. Имена на колоните
 24. SELECT от SELECT
 25. JOIN на таблици
 26. INNER JOIN
 27. OUTER JOIN
 28. Влагане
 29. Бъдещето на SQL

начало пгмет хасково