1.Добавяне и поделяне на локален принтер

2.Действие на мастилено струен принтер:

-Термична технология

-Пиезоелектрична технология

3.Характеристики на принтерите

4.Матрични принтери, технология и основни параметри

5.Принтери/мастилено струйни,матрични,лазерни,линейни,плотери/

Скенери и плотери

6.Компютърна периферия

7.http://www.printeri.com/lasertech.php

8.Видове технологии при мониторите

9.Кинескопи

10.Компютърни дисплеи

11.Графични карти/Radeon/

12.Плазмени дисплеи

13.Течно кристален екран/LCD/

14.Генератор за хоризонтално отклонение на електронния лъч

15.Технологии за плоски екрани:-Дисплеи с течни кристали/LCD/

-Дисплеи с течни кристали/LCD/

-Плазмен дисплей (Plasma Display Panel-PDP)

- (Field Emission Display-FED)

-Полимери, излъчващи светлина (Light-Emitting Polymers-LEP)

-Прожекционни апарати

-Сравнение на качествените показатели на различните технологии

-Област на приложение

начало