Първа част

  1. Борба с лошите сектори на твърдия диск
  2. Четери развенчани мита за твърдите дискове и лошите сектори
  3. Повреди при съвременните хард дискове
  4. Хард дискове, харддискови устройства и интерфейси
  1. Устройство и принцип на действие на хард диска

начало

  1. Захранващ блок