-->

 

Училищни учебни планове_2021/2022г.

 

Училищен учебен план_8_9 клас за учебната 2021/2022г.

Училищен учебен план_10_11_12 клас за учебната 2021/2022г.

 

Училищни учебни планове_2022/2023г.

8А клас

„ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

8Б клас

„КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

8В клас първа група

„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВПТО“

8В клас втора група

„ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА“

9А клас

„ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

9Б клас първа група_дуално обучение

„КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

9Б клас втора група

„КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

9В първа група

„МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ“

9В клас втора група

„ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА“

10А клас

„ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

10б клас

„КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

10Г клас

„ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА“

10В клас_дуално обучение

„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ“

11А клас

„ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

11Б клас

„КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ“

11В клас

„ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА“

12А

„ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

12Б клас

„КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

12В първа група

„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВПТО“

12В втора група

„ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА“

Училищни учебни планове_2023/2024г.

8 А Клас_дуално обучение

8 А клас втора група

8 Б клас

8 В клас първа група

8 В втора група

9 А клас

9 Б клас първа група

9 В втора група

9 А клас

9 Б клас

9 В клас втора група

9 В клас първа група

10 А клас

10 В първа група

10 Б първа група група _дуално обучение

10 Б втора група

10 В втора група дуално

11 Г клас

11 А клас

11 Б клас

11 В клас

12 А клас

12 Б клас

12 В клас

 

Начало