Добре дошли!

Изборът да си ученик в ПГМЕТ не е случаен, той е съзнателно ориентиран, той е път към утрешния ден.

В историята на ПГМЕТ не са малко учениците и учителите, които са в списъка на победителите.
За да си победител трябва да си отговорен, смел, волеви, да вярваш в себе си. Висока професионална подготовка, непрекъснато повишаване на квалификацията, всеотдайност в работата, мотивиране и стимулиране на учениците – това е избраният от ПГМЕТ  път към  успеха .

Училището ни е уникално не само с това, че е първото техническо училище, уникално е и защото в това трудно време тук се осъществяват мечти, желания, стремежи. В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА  продължават образованието си мотивирани ученици, които следват своите амбиции и желаят да получат качествено образование.

Професионализъм!

Името и авторитета на училището се гради от неговите учители. Мисията на учителя е със своя професионализъм да създава не само специалисти, но и достойни хора.

Заслуга за развитието и просперитета на ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви” имат всичките 200 учители, оставили своя диря през годините. В момента професионалното и техническо обучение се осъществява от 12 инженери и специалисти в различни области.
Значителен е техния принос за подготовката на средни техници в областта на електрониката, машиностроенето, Компютърни технологии. На висота е преподаването на общообразователните дисциплини. Тук се трудят високо квалифицирани учители, със свой принос в подготовката на учениците.
Учителският колектив следва традициите на своите достойни предшественици като ги развива и обогатява с най-новите педагогически и научни достижения.
Благодарение на неспокойния и търсещ дух и на постоянния стремеж към самоусъвършенстване се изгражда съвременния облик на учителския колектив на ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви”, отстояващ убеждението, че светът не само трябва да бъде обяснен, но и променен.