-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО

 

Срок на обучение 5 години
Образование - средно

Представяне на специалността


Прием след VІІ клас

 

Специалност:        Топлотехника

Нова интегрирана специалност, която обединява специалностите „Топлинна техника”,
„Климатична и вентилационна техника” и „Хладилна техника”.

Професионални компетенции:

  • експлоатация и ремонт на климатици, хладилници, автомобилни климатици, вентилационни инсталации, парно отопление и котли.
  • изграждане, експлоатация и ремонт на отоплителни, климатични, вентила-

            ционни и хладилни инсталации;

 

Квалификация

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават трета степен на професионална квалификация;

Реализация :

  • възможност за откриване на собствена фирма за ремонт и монтаж на климатици, хладилници, парно отопление и вентилация.
  • в промишлени предприятия като енергетици;
  • специалисти по поддръжка и ремонт на климатици, котли, хладилници, хладилни витрини, шкафове, термопомпи, камини и др. топлотехнически съоръжения;
  • консултанти по продажбите в магазини и търговски вериги, свързани с енергетиката;
  • работа със съоръжения и изделия, използващи биомаса(чипс, пелети,

костилки) като гориво;

  • проектиране и изработване на топлотехническите съоръжения, свързани

със слънчева, геотермална, вятърна енергия.

  • възможност за продължаване на образованието в технически университети

в направление ‘Енергетика”.

 

 

 

 

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com