-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО
proem pgmet haskovo

 

Прием 2020/2021г.

Уважаеми родители и ученици,

Изберете ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" - реномирано учебно заведение със съвременни технически специалности

 

Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви” - Хасково е водещо техническо училище в региона, където се провежда съвременна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферата на електрониката, машиностроенето, компютърните технологии, електротехниката и енергетиката.
Нашата гимназия е предпочитан партньор за местния бизнес, защото нейните възпитаници знаят и могат, а и успяват да намерят добра реализация в избраната професионална област.
Търсенето на добри техници, механици, електротехници, компютърни специалисти нараства – присъединете се към нас и получете техническата квалификация, която да е достойна и за Европа.

 

Професия „Приложен програмист“

Специалност "Приложно програмиране"

 

Професия „Техник на компютърни системи“

Специалност „Компютърна техника и технологии"

Професия „Електротехник"
Специалност  „Електрически машини и апарати".

Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“

Специалност „Топлотехника-топлинна , климатична , вентилационна и хладилна.

 

 

 

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com