-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО
proem pgmet haskovo

 

Прием 2020/2021г.

Скъпи ученици,уважаеми родители

Изберете ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" - реномирано учебно заведение със съвременни технически специалности

 

Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви” - Хасково е водещо техническо училище в региона, където се провежда съвременна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри в сферата на електрониката, машиностроенето, компютърните технологии, електротехниката и енергетиката.
Нашата гимназия е предпочитан партньор за местния бизнес, защото нейните възпитаници знаят и могат, а и успяват да намерят добра реализация в избраната професионална област.
Търсенето на добри техници, механици, електротехници, компютърни специалисти нараства – присъединете се към нас и получете техническата квалификация, която да е достойна и за Европа.

 

Прием след завършено основно образование  

 

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com