ПГМЕТ-Хасково

 

Вътрешни правила

 

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

 

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача