ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФСГ "АТАНАС БУРОВ"

 

1

Цанко Цанков

понеделник

14.30 - 15.15

2

Върбина Делчевска

понеделник

14.30 - 15.15

3

Станко Станкев

четвъртък

14.30 - 15.15

4

Константин Иванов

понеделник

14.30 - 15.15

5

Сийка Лавчева

четвъртък

14.30 - 15.15

6

Антоанета Бойдева

четвъртък

14.30 - 15.15

7

Дора Златева

вторник

14.30 - 15.15

8

Мина Карагьозова

понеделник

14.30 - 15.15

9

Деница Колева

вторник

14.30 - 15.15

10

Нели Димитрова

вторник

14.30 - 15.15

11

Яна Димитрова

сряда

14.30 - 15.15

12

Елена Ташева

сряда

14.30 - 15.15

13

Невена Попова

понеделник

14.30 - 15.15

14

Севинч Мочукова

вторник

14.30 - 15.15

15

Веска Нашкова

четвъртък

13.30 - 14.15

16

Веселка Константинова

сряда

14.30 - 15.15

17

Гергана Стефанова

сряда

14.30 - 15.15

18

Анна Тенева

понеделник

13.30 - 14.15

19

Маргарита Недкова

четвъртък

13.30 - 14.15

20

Николай Делиев

сряда

14.30 - 15.15

21

Павлин Зайков

четвъртък

14.30 - 15.15

22

Борис Пецов

четвъртък

14.30 - 15.15

23

Галя Крушева

сряда

13.30 - 14.15

24

Веселина Христова

понеделник

13.30 - 14.15

25

Десислава Василева

сряда

14.30 - 15.15

26

Катя Христова

сряда

13.30 - 14.15

27

Ануш Атанасова

понеделник

13.30 - 14.15

28

Емилия Пейчева

понеделник

13.30 - 14.15

29

Лиляна Йорданова

сряда

14.30 - 15.15

30

Венелина Димитрова

вторник

14.30 - 15.15

31

Маргарита Панушева

вторник

13.30 - 14.15

32

Веска Марчева

четвъртък

14.30 - 15.15

33

Златка Костова

сряда

14.30 - 15.15

34

Антония Тодорова

понеделник

13.30 - 14.15

35

Славейка Запрянова

понеделник

14.30 - 15.15

36

Добринка Димитрова

сряда

14.30 - 15.15

37

Мария Никова

вторник

14.30 - 15.15

38

София Димчева

вторник

14.30 - 15.15

39

Донка Станчева

понеделник

14.30 - 15.15

40

Елена Петрова

вторник

14.30 - 15.15

41

Петя Димова

вторник

14.30 - 15.15

42

Миглена Никовска

четвъртък

13.30 - 14.15

 

Home