• Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров"

 

Сесия май-юни 2014 г.
 

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

10.03 – 21.03.2014 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ

20.05.2014 г. получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

09.06.2014 г. обявяване на резултатите

 

  • Български език и литература                              – 21 май 2014 г., начало 8,00 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 май 2014 г., начало 8,00 ч.

Дати за ДЗИ по желание

в периода от 27 май 2014 г. – 5 юни 2014 г.

 

Home