-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО

 

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с интензивно изучаване на английски език

Професия „Приложен програмист“

Специалност „Приложно програмиране

 

Нова специалност с многогодишна традиция в училището


Ако искате да се насочите да работите в ИТ сектора, то сигурно вече сте се сблъскали с многото възможности.
Все още ли си мислите, че ИТ специалисти са само програмисти или все още ли вярвате, че няма работна позиция за всеки в ИТ сферата,
Ит професия „Приложен програмист“ - Защо да я избера?
Приложният програмист работи с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), технически средства за печат, графика и анимация, спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др. Разработва, администрира, поддържа и архивира бази от данни (във WWW и Интернет); тества, внедрява и настройва според изискванията на клиента разработените приложения.
Придобилият професията „Приложен програмист“ може да работи като:
Оператор периферни устройства; Консултант, поддръжка на софтуер; Оператор инсталиране на софтуер; Техник, компютърно програмиране; Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер; Специалист, интернет поддръжка; Специалист, поддръжка приложения; Администратор, уеб сайт; Техник, уеб сайт;Уебмастер Мениджър, уеб сайт и други длъжности.

 

 

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com