ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково

Прием 2023/2024

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А
/ за събрание на родителите на ученици от ПГМЕТ „ Стойчо и Кица Марчеви „

град Хасково /

 

Важно! Учениците приключили обучението си в XII клас в ПГМЕТ "'Стойчо и Кица Марчеви"'- гр. Хасково могата да се запознаят с оценената си индивидуална изпитна работа от ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2022/2023г. на 12,14 и 15 юни 2023 година срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия в стая 202.

 

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 година

 

 

Учебници и издателства с които работи ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви"

 

ХXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Областен кръг - 17.02.2023 г.

 

Линк към видеоматериала за абитуриенти!

 

 

 

Успешно приключи работата на клуб „Баскетбол“, създаден по НП

„Заедно в изкуствата и в спорта“ с треньор Иван Николов.