-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО

 

Срок на обучение 5 години
Образование - средно

Прием след VІІ клас

Професия „Електротехник"
Специалност  „Електрически машини и апарати"

Защо да учиш ?

  Не искаш да пропуснеш шанса си за безплатно средно образование и професионална квалификация . Не искаш да загубиш бъдеща добра работа само защото нямаш диплома и свидетелство за професионална квалификация. Знам , че ще се гордееш със себе си когато завършваш!

 Какво представлява специалността „Електрически машини и апарати" ?

  Широкопрофилна специалност , осигуряваща технически познания по:

      - изграждане , ремонт и поддържане на електрически машини и апарати ;
     

 Какво ще получиш ?

      - диплома за средно образование;
      - свидетелство за професионална квалификация по професия "Електротехник"- III степен

 Каква реализация можеш да очакваш ?

      - проектиране , конструиране , разчитане на електрически схеми за захранване , контрол , управление и защита;
     - монтаж , поддържане , диагностика , ремонт на електрически машини , електрически табла ;
     - електрообзавеждане на производствени механизми;
     - електропроизводствени и електроснабдителни фирми;
     - фирми за поддръжка на осветление;
     - фирми за производство на различни изделия  притежаващи електрическа част;
     - технически университети в страната и чужбина.

 

 

 

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com