-->

 

Една малка част от нашата голяма гордост

 

Ангел Георгиев Ангелов

Учил в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" специалност "Електронна техника" випуск 2004

Завършил университет "Проф.-д-р Асен Златаров"-гр.Бургас.

Специалност:бакалавър-Стопанско управлемие,магистър-Маркетинг мениджмънт

Работи "Ес Ди Ай Груп" ООД -застрахователен брокер

Длъжност:Технически организатор за гр.Хасково

 

 

Георги Ангелов Георгиев

Учил в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" специалност "Електронна техника"

випуск 2004

Завършил УНСС гр.София специалност Право

Работи като юрист във Висш съдебен съвет-гр.София

 

д-р Владимир Ангелов Георгиев

Учил в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" специалност "Компютърна техника и технологии"

випуск 2006

Завършил Медицинска академия София

Специализира образна диагностика в болница "Токуда" гр.София

 

Янко Делчев Янчев


Учил в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" специалност "Електронна техника"
випуск 1998г.
Завършил  ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" специалност "Корабоводене"
Работи като капитан  на кораб и преподавател  в Български Морски Квалификационен

Център - Варна.

 

 

Любомир Милков Костов

Учил в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" специалност "Електронна техника" випуск 2004

Завършил Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"

Бакалавър "Управление в туризма"

Магистър "Международен туризъм

Работи като главен специалист в "Туристически информационен център"

гр.Хасково

 

.

www.pgmethaskovo.com