ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково

Прием 2024/2025

 

 

 

 

 

 

Действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици

 

Дневно разписание на часовете по производствена практика

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ХАСКОВО

 

Протокол за резултатите, на учениците участвали в областния кръг

по астрономия от V-VI клас

 

Дневно разписание на професионална гимназия по механоелектротехника

"Стойчо и Кица Марчеви" от

07.12.2023г. до 30.06.2024г. , както следва:

 

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 година

 

 

Учебници и издателства с които работи ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви"

 

 

 

Линк към видеоматериала за абитуриенти!

 

 

 

Успешно приключи работата на клуб „Баскетбол“, създаден по НП

„Заедно в изкуствата и в спорта“ с треньор Иван Николов.