ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково

Важно!

Откриване на учебната година на 15.09.2020г.

За учениците от 9,10, 11 и 12 клас от 9.00ч. по класните стаи.

За учениците от 8 клас от 9.15ч. ще имат тържество по случай откриване на новата учебна година.

 

Прием 2020/2021

 

 

 

 

 

Представяне на професиите в ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви"

 

Нов проект, одобрен за финансиране по Програма „Еразъм +” на ЕС

 

 

Project №: 2007CB16IPO008-2013-3-042

“Creating Awareness on Responsible Energy Efficiency and Renewable Sources“

 

 

Център по информатика и технически науки към БСУ - YouTube

Център по информатика и технически науки към БСУ