ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково

Прием 2023/2024

 

 

 

 

 

 

Дати и място за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част за сесия май-юни на учебната 2022 / 2023 година:

 1. За професия: код 481030, „Приложен програмист“

   Специалност: код 4810301, „Приложно програмиране“

      на 23.05.2023 г. , начало 08,30 ч., каб. 203

 2. За професия: код 522010, „Електротехник“

   Специалност: код 5220103, „Електрообзавеждане на производството“

      на 23.05.2023 г. , начало 08,30 ч. каб. 104

 3. За професия: код 522030, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“

   Специалност: код 5220309, „Топлотехника–топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“

      на 23.05.2023 г. , начало 08,30 ч. каб. 104

 4. За професия: код 523050, „Техник на компютърни системи“

   Специалност: код 5220501, „Компютърна техника и технологии“

      на 23.05.2023 г. , начало 08,30 ч. каб. 210

 

Учебна програма втори срок 2022/2023 уч.година.

 

Учебници и издателства с които работи ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви"

 

ХXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Областен кръг - 17.02.2023 г.

 

Линк към видеоматериала за абитуриенти!

 

 

 

Успешно приключи работата на клуб „Баскетбол“, създаден по НП

„Заедно в изкуствата и в спорта“ с треньор Иван Николов.