ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" Хасково

Прием 2022/2023

 

 

 

 

 

 

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година
Отчитайки интересите на учениците и желанието им да се включат в провежданите през годините занимания по интереси,
ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :
Модул 2 „Спорт“. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове:
 отбор по баскетбол – VIIІ - ХІІ клас – момчета
 отбор по волейбол – VIIІ - ХІІ клас – момчета
Ръководители на дейностите могат да бъдат учители / специалисти от училище и външни специалисти в съответната област.
Всеки външен специалист може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ до 23.06.2022 г.
Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или https://web.mon.bg/bg/101131

 

Учебници и издателства с които работи ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви"

 

 

 

 

 

 

 

 

Project №: 2007CB16IPO008-2013-3-042

“Creating Awareness on Responsible Energy Efficiency and Renewable Sources“