-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО
proem pgmet haskovo

 

Прием след завършен VIII клас

 

Професия „Електротехник"
Специалност  „Електрообзавеждане на производството"
.

 

Пофесия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност „Топлотехника-топлинна , климатична , вентилационна и хладилна.

 

 

 

Прием след завършен VII клас:

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com