-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО
proem pgmet haskovo

 

Прием след завършен VII клас

 

Професия „Приложен програмист“

Специалност "Приложно програмиране"

С интензивно изучаване на английски език

 

 

Професия „Техник на компютърни системи“

Специалност „Компютърна техника и технологии"

С разширено изучаване на английски език

 

 

 

Професия „Техник на компютърни системи“

Специалност „Компютърни мрежи"

С разширено изучаване на английски език

 

Прием след завършен VIII клас:

 

 

 

Класиране и записване:

www.pgmethaskovo.com