-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО

График на приема след VII клас

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
20-26.06.2018г.
20-24.07.2018г.
Обявяване на резултати
до 03.07.2018г.
до 12.07.2018г.
до 26.07.2018г.
Записване
04.07-06.07.2018г
13-17.07.2018г.
27-30.07.2018г.
Обявяване на свободни места
--------
19.07.2018г.
02.08.2018г.

 

Подаването на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите от 14.05 до 18.05.2018г.

Провеждане на тестове по:-български език и литература - 21.05.2018г.

-математика - 23.05.2018г.

Обявяване на резултатите от тестовете: до 06.06.2018г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпитти: 13.06 - 19.07.2018г.

Записването на ученици се осъществява в училищата съгласно посочения график

от 8.00 до 16.30ч./да се подава оригинал на свидетелство за основно образование/.

Приемът на ученици след VII клас се извършва централизирано

Ученикът подава в РУО-Хасково в срока по графика следните документи:

1.Заявление за участие в класиране с подредени желания

2.Копие на удостоверението за основно образование

3.Копие от служебната бележка за оценките от положените приемни изпити,когато кандидатсва в друга област

4.Копие от медицинско свидетелство,удостоверяващо че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика , издадено от личния лекар на ученика

*При подаване на документите ученикът представя оригиналите за сверяване

Балът се образува от: - за специалностите с интензивно и разширено изучаване на английски език

1.Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2.Удвоената оценка от изпита по математика

3.Оценките от свидетелството за завършено основно образование по:

- чужд език

-информационни технологии

-за другите специалности

1.Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2.Удвоената оценка от изпита по математика

3.Оценките от свидетелството за завършено основно образование по:

- информационни технологии

- технологии

 

За контакти:

Адрес: бул..Съединение №46, 6300 Хасково
Телефон: +359 (0)38 62-49-19; +359 (0)38 62-23-31

Специалности