-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО

График на приема след завършено основно образование

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
03-05.07.2019г.
24-25.07.2019г.
Обявяване на резултати
до 11.07.2019г.
до 18.07.2019г.
до 29.07.2019г.
Записване
до 16.07.2019г
до 22..07.2019г.
до 31.07.2019г.
Обявяване на свободни места
--------
23.07.2019г.
01.08.2019г.

 

Подаването на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите от 03.06 до 05.06.2019г.

Провеждане на тестове по:-български език и литература - 17.06.2019г.

-математика - 19.06.2019г.

Обявяване на резултатите от тестовете: до 27.06.2019г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпитти: 27.06 - 03.07.2019г.

Записването на ученици се осъществява в училищата съгласно посочения график

от 8.00 до 16.30ч./да се подава оригинал на свидетелство за основно образование/.

Приемът на ученици след VII клас се извършва централизирано

Ученикът подава в РУО-Хасково в срока по графика следните документи:

1.Заявление за участие в класиране с подредени желания

2.Копие на удостоверението за основно образование

3.Копие от служебната бележка за оценките от положените приемни изпити,когато кандидатсва в друга област

4.Копие от медицинско свидетелство,удостоверяващо че обучението по съответната специалност не е противопоказно за здравословното състояние на ученика , издадено от личния лекар на ученика

*При подаване на документите ученикът представя оригиналите за сверяване

Балът се образува от: - за специалностите с интензивно и разширено изучаване на английски език

1.Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2.Удвоената оценка от изпита по математика

3.Оценките от свидетелството за завършено основно образование по:

- чужд език

-информационни технологии

-за другите специалности

1.Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2.Удвоената оценка от изпита по математика

3.Оценките от свидетелството за завършено основно образование по:

- информационни технологии

- технологии

Работно време на училищната комисия по приема на ученици от 03.07.2019г. до 01.08.2019г. от 08,30ч. до 17,00ч. и от 01.09.2019г. до 10.09.2019г. от 08,30ч. до 12,30ч.

 

За контакти:

Адрес: бул..Съединение №46, 6300 Хасково
Телефон: +359 (0)38 62-49-19; +359 (0)38 62-23-31

Специалности