-->
ПГМЕТ-ХАСКОВО

График на приема след VII клас

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
16-22.06.2017г.
28.06-30.06.2017г
11-13.07.2017г.
Обявяване на резултати
до 27.06.2017г.
до 4.07.2017г.
до 17.07.2017г.
Записване
28.06-30.06.2017г
5-7.07.2017г.
18-19.07.2017г.
Обявяване на свободни места
--------
10.07.2017г.
21.07.2017г.

 

Записването на ученици се осъществява в училищата съгласно посочения график

от 8.00 до 16.30ч./да се подава оригинал на свидетелство за завършен седми клас/.

Приемът на ученици след VII клас се извършва централизирано

Ученикът подава в РИО-Хасково в срока по графика следните документи:

1.Заявление за участие в класиране с подредени желания

2.Копие на удостоверението за завършен VII клас

3.Копие от служебната бележка за оценките от положените приемни изпити,когато кандидатсва в друга област

4.Копие от медицинско свидетелство

*При подаване на документите ученикът представя оригиналите за сверяване

Балът се образува от:

За приема след VII клас /с изпит/

1.Удвоената оценка от изпита по български език и литература

2.Удвоената оценка от изпита по математика

3.Оценките от удостоверението за завършен VII клас по:

-Технологии

-Информационни технологии

 

График на приема след VIII клас

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
03-05.07.2017г.
11.07.2017г.
19.07.2017г.
Обявяване на резултати
до 06.07.2017г.
до 13.07.2017г.
20.07.2017г.
Записване
07.07..2017г
14.07.2017г.
21.07.2017г.
Обявяване на свободни места
10.07.2017г.
до 18.07.2017г.
до 26.07.2017г.

 

За приема след VIII клас /по документи/

1.Оценките от свидетелството за завършено основно образование по:

-Български език и литература

-Математика

2.Удвоената оценка по информационни технологии

*Приемът на ученици след завършен 8 клас /по документи/ се извършва в училището.Ученикът подава в срок по графика следните документи:

1.заявление за участие в класирането по образец на училището,в което посочва професиите по реда на желанието на ученика

2.Копие на свидетелството за завършено основно образование

3.Копие от медицинско свидетелсво , удостоверяващо че обучението по съответната специалност не е противопоказно на здравословното състояние на ученика,издадено от лекуващия лекар на ученика

 

За контакти:

Адрес: бул..Съединение №46, 6300 Хасково
Телефон: +359 (0)38 62-49-19; +359 (0)38 62-23-31

Специалности